Vad The Great Reset innebär för världen

Källa: Pixabay

2020 har varit ett hektiskt år med många förändringar. Det här innebär många förändringar i vår vardag och många av oss har fått ställa om våra liv. Det här har också påverkat vårt online casino och hur vi har kunnat sköta vår verksamhet.

Andra skillnader är den isolering vi har upplevt, med den oro som följer med det. Under allt det här har WEF, World Economic Forum, kommit med ett nytt förslag som de kallar för The Great Reset, den stora omstarten på svenska. Det här anses vara ett svar på våra nuvarande problem, men även lösningen på framtida kriser som den globala uppvärmningen.

Många vet däremot inte riktigt vad The Great Reset syftar på och det finns därför både oro och förvirring kopplat till begreppet. Vi ska därför gå igenom vad vi vet om det och vad det här skulle innebära för framtiden.

Världen efter Covid-19

Covid-19 har utan tvekan förändrat våra liv, temporärt i vissa fall och mer permanent på vissa sätt. När det kommer till temporära förändring har många av oss varit tvungna att spendera mer tid inomhus och stanna hemma mer än vi är vana vid. Det är inte bara för att hålla oss själva friska, utan även för att skydda de runt omkring oss.

En del av förändringarna kommer troligtvis att bli mer långsiktiga för vissa. Många företag har till exempel upptäckt att det går att låta sina anställda jobba hemifrån. Kommunikation kan ske över telefon eller med hjälp av program som Skype eller Zoom. Det är därför inte otroligt att en del företag kommer att fortsätta låta sina anställda jobba hemifrån, även efter pandemin är över.

Förslaget från WEF

Förslaget från WEF har varit till viss del en aning vagt, men i grunden handlar det om att starta om det ekonomiska system som vi är vana vid. Syftet är att man ska fokusera på det hela samhället behöver, istället för enskilda intressen. Det här handlar inte bara om Covid-19, utan anses snarare vara det som har gett samhället chansen att starta om ekonomin.

Tanken är egentligen att skapa ett samhälle som ska klara av framtida kriser, framförallt lyfter man den globala uppvärmningen som en framtida kris. För att samhället ska ta sig igenom den måste man ta alla människors behov i åtanke. Det här kan inte göras med dagens ekonomiska system menar WEF.

För att göra det här ska man överge det nuvarande kapitalistiska systemet och istället införa en form av ”intressentkapitalism”, stakeholder capitalism på engelska. Det här är i grunden bara ett koncept ännu. Tanken är att företag, främst globala bolag, ska arbeta mer nära regeringar för att arbeta för inte bara sin egen skull, utan alla intressenter i bolaget. Det här inkluderar då inte bara ägarna, utan även anställda, kunder och andra människor som påverkas av företaget.

Exakt vad det här skulle innebära för bolagen är däremot svårt att säga. I grunden skulle det innebära att samhället står enat under framtida kriser, exempelvis en ny pandemi eller den globala klimatkrisen. Det här innebär att problem som förut var sekundära, istället ska bli primära. Det här inkluderar bland annat filantropi och att verka för en bättre värld.

Tidigare har vinstdrivande intressen varit det som drivit företag framåt, men istället ska sådana sekundära ändamål hamna i fokus. Vi har redan sett tecken på detta när det kommer till klimatet, vattenhantering och kampen mot fattigdom. Vi har alltså redan en del element av det här i vardagen, men det ska ske på en större och mer omfattande nivå tillsammans med regeringar runt om i världen.

Vad det här skulle innebära för omvärlden

Man har ännu inte lagt fram all fakta om vad The Great Reset faktiskt kommer att innebära i praktiken. Det vi däremot vet är att det till viss del handlar om att skriva om det sociala kontraktet som regeringar idag har gentemot sin befolkning. Istället ska det sociala kontraktet verka för alla människors värdighet och föra mänskligheten framåt.

Det är också därför man kallar det här initiativet för den fjärde industriella revolutionen, en term som även WEF själva använder i sitt material om initiativet. Exakt hur det hela ska göras och vad som ska ingå i arbetet kommer däremot först fram i 2021 under mötet i Davos, Schweiz. Där kommer man att diskutera det hela mer ingående och troligtvis kommer då mer information ut om det hela. I år bearbetade man till exempel klimatkrisen, något allmänheten kan ta del av via nätet.

Det vi däremot kan se är att det kommer innebära relativt stora förändringar för mänskligheten. Framförallt handlar det om att återställa den nuvarande ekonomin, men med ett nytt system som verkar för mer än bara ekonomiska intressen hos individuella aktörer. En mer enad ekonomi kan man kalla det där även resten av omvärlden är med i åtanke.

Med de förändringar vi redan har gått igenom pandemin, är det inte konstigt att vi behöver rusta oss för eventuella framtida kriser. Pandemin visade att många, både personer och regeringar, inte var redo för en kris på den här skalan. Att skydda sig så att det inte händer igen, eller så att samhället står redo om det sker igen, är definitivt en nödvändighet.

Något pandemin också visade är att många delar av samhället är känsliga för kriser. När samhället isoleras och måste genomgå stora förändringar måste samhället stå redo för att försäkra sig om att alla, både företag och individer, är skyddade mot konsekvenserna. För att göra det här kommer ett världsomspännande initiativ som The Great Reset att krävas, annars finns risken att vissa människor försummas eller inte klarar sig inför exempelvis klimatkrisen eller en annan eventuell framtida kris. Det är allt det här som man menar ska åtgärdas genom att starta om det ekonomiska systemet.